Kranten kunnen overleven!

08/05/2009

Op 6 mei jl. publiceerde PwC in samenwerking met de World Association of Newspapers het onderzoek ‘Outlook for Newspaper Publishing in the Digital Age’. Conclusies die onder meer in het rapport worden getrokken:

  1.  ‘de Nederlandse bereidheid om te betalen voor een online krant ligt aanmerkelijk lager in vergelijking met andere onderzochte landen’
  2. ‘Consumenten zijn nog het meest bereid te betalen voor online financieel-, sport- en entertainmentnieuws en achtergrondinformatie.’

Allereerst is hier mijns inziens sprake van een definitieprobleem. Wat is een online krant? Is dat een e-paper? Is dat een site zoals volkskrant.nl en telegraaf.nl. Of is dat een exacte kopie van de papieren krant waar een tailor made browser aan wordt gekoppeld? Dat is nogal essentieel in deze almaar voortdurende discussie. Natuurlijk wil niemand een losnummer uit de kiosk digitaal downloaden. Dat is armoe. Dat leest niet, dat is ‘oud economie’-denken. Dus dat daar een lage betaal-bereidheid uit voortkomt valt te rijmen. Laten we voor het gemak de volgende definitie stellen: een online krant is een nieuw product, dat in niets lijkt op de huidige krant. De content is minstens zo goed (of zo slecht zo u wil) als het papieren product. De online krant is ultiem aktueel in tegenstelling tot de papieren broer. Er wordt een prachtige rich user experience geboden. Lees in dit verband ook eens wat Rob Curley hier over te zeggen heeft. En de navigatie is voor jong en oud prima te begrijpen. Ook kun je hier al het nieuws van pakweg de afgelopen 10 jaar van het merk terugvinden. Natuurlijk in zowel audio-, video- als tekstuele vorm.

In dat geval lijkt me dit heel goed nieuws voor de dagbladen. Hier wordt de noodleidende ‘oude economie’  een businessmodel geboden. Als het onderzoek valide en betrouwbaar is uitgevoerd, dan kan er gesteld woden, dat er bereidheid bij de consument is om voor online content te betalen. Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

Kranten begrijpen niet dat het om Machines, Mensen en Merken draait.

16/04/2009

Wat zou u doen als u een nieuwe krant mocht lanceren? In de laatste Tijdschrift voor Marketing waarin ‘recepten voor de papieren krant’ mochten worden geleverd slaat Stephan Fellinger de spijker op zijn kop. Om de malaise bij de dagbladen te duiden: ‘Kranten moeten stoppen zichzelf te zien als doel op zich. De oude liefde van krantenmakers voor papier is zo groot, dat ze vergeten dat dit slechts een middel is om een relatie te hebben met de lezers. Alleen met die relatie verdienen ze geld, niet met de krant.’

Niet alleen bij dagbladen, maar ook bij de hoofdredacties van diverse tijdschriften, is het mediumtype print decennia-lang op een torenhoog voetstuk gezet. Waarbij het medium papieren krant of tijdschrift te letterlijk werd vertaald naar een online variant. Dat sluit aan op Fellinger’s volgende opmerking, dat ‘de meeste kranten geen keuze maken’. Lees de rest van dit artikel »